nahoru


SRPEN


2.   Panny Marie Královny andělů   Slavnost


7.   Bl. Agathangela a Kassiána, kněží a mučedníků   


8.   Sv. Dominika, kněze   Svátek


11.   Sv. Kláry z Assisi, panny   Svátek


13.   Bl. Marka z Aviana, kněze   


14.   Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka   Památka


18.   Bl. Jana Ludvíka, Protasia a Sebastiana, kněží a mučedníků   


19.   Sv. Ludvíka z Anjou, biskupa   


23.   Bl. Bernarda z Offidy, řeholníka   


25.   Sv. Ludvíka IX., krále, patrona 3. řádu   Památka